Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι να παρέχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πληροφορίες που αφορούν τα δρώμενα στο σχολείο μας, εκδηλώσεις, προγράμματα, εργασίες, στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 
 
Friday the 29th. Joomla Templates Free. Copyright© 2008-2015 - Music School of Agrinio. Designed by Dimitris Saltaouras
Copyright 2012

©