Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι να παρέχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πληροφορίες που αφορούν τα δρώμενα στο σχολείο μας, εκδηλώσεις, προγράμματα, εργασίες, στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 
 

 
Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α   Ν Ε Α 
  

Thursday the 27th. Joomla Templates Free. Copyright© 2008-2015 - Music School of Agrinio. Designed by Dimitris Saltaouras
Copyright 2012

©