Η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Χρήση google forms και e-class ως ηλεκτρονικά εργαλεία αξιολόγησης και διερεύνησης απόψεων»
Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21-11-2021 και ώρα 17.30
Διάρκεια : 3 ώρες
Επιμορφώτρια: ΜαστρογιάννηΜάνθα, ΠΕ86,
καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου
Η επιμορφωτική δράση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο :

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ebekoul

Η Διεύθυνση του σχολείου