«Η διαφήμιση ενημέρωση ή παγίδα;» σκοπός η δημιουργία υπεύθυνης συμπεριφοράς των μαθητών απέναντι στην κατανάλωση. Η κατανόηση ότι η διαφήμιση είναι ενημέρωση – γνωριμία με νέα αγαθά και υπηρεσίες και όχι υποχρέωση αγοράς τους ή λόγος δημιουργίας νέων αναγκών. Υπεύθυνοι καθηγητές: Λανάρας Κώστας και Καπώτη Ζωή, Οικονομολόγοι.