«Η διάθεση κεφαλαίων δευτικές δραστηριότητες από τα νοικοκυριά για μαθητές Γυμνασίου». Σκοπός του Προγράμματος η ανάδειξη της διάθεσης των οικογενειών να πληρώσουν χρήματα για βοηθητικά μαθήματα τις εξωσχολικές ώρες, είτε για μαθήματα γενικής Παιδείας, είτε για ειδικά (μουσική, αθλητισμό κ.λ.π.). θα δοθεί ερωτηματολόγιο στους μαθητές για να συλλέξουν τα δεδομένα από τις οικογένειές τους και θα χρησιμοποιηθούν στατιστικά δεδομένα. Υπεύθυνοι καθηγητές: Λανάρας Κώστας και Καπώτη Ζωή, Οικονομολόγοι.