Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων
Σχολική χρονιά: 2013-2014
Νομός: Αιτωλοακαρνανίας
Σχολείο: Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
Τάξη: Α & B Λυκείου
Υπεύθυνοι καθηγητές: Σαλταούρας Δημήτριος, Κουκούλης Κωνσταντίνος
Ομάδα μαθητών
Σχίζα Κατερίνα (A), Φρίντζου Ιωάννα (A), Στράτος Γεώργιος (Α), Δημούση Γιοβάνα (Α), Χατζή Μαριάνα (A), Γεωργίου Χρήστος (B), Μπέτση Κωνσταντίνα (B), Μπλατζούκα Φωτεινή (B), Χαμαλέτσος Βασίλης (B)
Περιγραφή
Παρουσιάζονται δύο εργασίες. Η πρώτη αφορά το ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας πολυμέσων και ιστοσελίδων (Β τάξη Λυκείου) στην οποία οι μαθητές μελέτησαν κάποια από τα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία. Η δεύτερη εργασία αποτελεί μια εφαρμογή ενός από τα παραπάνω εργαλεία στην πράξη, όπου εδώ δημιουργήθηκε ένα μικρό 3D Animation μέσω ενός ελεύθερου περιβάλλοντος προγραμματισμού (A Λυκείου).

Η εργασία: 

 


Προγραμματισμός με Scratch
Σχολική χρονιά: 2013-2014
Νομός: Αιτωλοακαρνανίας
Σχολείο: Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
Τάξη: Γ Γυμνασίου
Υπεύθυνοι καθηγητές
Κουκούλης Κώστας Σαλταούρας Δημήτρης
Ομάδα μαθητών: μαθητές της Γ' Γυμνασίου
Περιγραφή
Παιχνίδια που δημιούργησαν οι μαθητές με το Scratch

Η εργασία:  

 


Κατασκευάζοντας υποβρύχια...
Σχολική χρονιά: 2013-2014
Νομός: Αιτωλοακαρνανίας
Σχολείο: Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
Τάξη: Α Λυκείου
Υπεύθυνοι καθηγητές: Κουκούλης Κωνσταντίνος, Σαλταούρας Δημήτριος
Ομάδα μαθητών
Κολοβός Παναγιώτης Ζάχος Δημήτριος Βρανάς Παναγιώτης Μπεκούλης Σάββας Γαβρίλης Χρήστος Μποτίνης Σάββας Τσιουραντανης Ανδρέας
Περιγραφή
Κατασκευή και δοκιμή του Hydrobot.

Η εργασία: