Open menu

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία 10-12-2021

Αριθ. Πρωτ. 1616

Σχ. Έτος: 2021-2022

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

« Το νερό πηγή ζωής, κινητικής δύναμης, έμπνευσης, δημιουργίας αλλά και καταστροφής»

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:Το νερό στην Αιτωλοακαρνανία : παρελθόν-παρόν-μέλλον

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

43η

10-12-2021

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΝΝΑ

 

ΠΕ02

 

---

 

ΝΑΙ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 

 

 

 

IΩΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΠΕ04.04

---

ΟΧΙ

 

 

 

---

 

NAI

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 21ΑΓΟΡΙΑ: 11ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 10

Συνάντηση ομάδας:

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ:

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

14:20 -15:00

14:20 -15:00

Βιβλιοθήκη του Σχολείου «Κωσταντίνος Χατζόπουλος»

Αίθουσα τμήματος Β 1 Λυκείου

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος): ΥΠΑΡΧΕΙ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

 

 • θέματα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της Αιτ/νίας

 • την ανάδειξη της πολιτιστικής, ιστορικής κληρονομιάς και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής

 • το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής και της ενεργειακής εξοικονόμησης,

 • την αειφορική χρήση του νερού στη καθημερινή μας ζωή

 • τα Προγράμματα Ανακύκλωσης και Αειφόρου ανάπτυξης

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος είναι οι  μαθητές:

 

 1. να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη γεωλογική εξέλιξη της περιοχής τους μέσα στο χρόνο.

 2. να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στα γεωλογικά χαρακτηριστικά και τον ενδημισμό της περιοχής

 3. αντιληφθούν τον τρόπο που η χρήση των φυσικών πόρων συνδέεται με την κλιματική αλλαγή

 4. να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αειφορικής διαχείρισης της φυσικής κληρονομιάς (Επαφή με μια έκφανση της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς – το νερό

 5. να προτείνουν τρόπους για την καλύτερη αξιοποίησή του από τον άνθρωπο με την ταυτόχρονη υιοθέτησηθετικών στάσεων και συμπεριφορών για την προστασία του

 6. να προβληματιστούν για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα και να αντιληφθούν τις αλληλοεπιδράσεις με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του από το παρελθόν έως και σήμερα

 7. να αναδείξουν στοιχεία του πολιτισμού ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις τέχνες

 8. να εξοικειωθούν με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο υλοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων

 9. να ασκηθούν στην ερευνητική εργασία και στην συνεργασία.

 10. να αναπτύξουν την δημιουργικότητα, τη φαντασία και την κριτική τους ικανότητα.

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 

 • Ερευνητική εργασία (project) – Ομαδοσυνεργατική και Ατομική επεξεργασία

 • Διερεύνηση προθέσεων άλλων φορέων. ( περιβαλλοντικών οργανώσεων, ειδικών-φυσικών-μετεωρολόγων)

 • Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών

 • Αξιοποίση του εργαστηρίου φυσικής

 • Επιμορφώσεις, ομιλίες

 • Αξιοποίηση των τεχνικών της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο υλοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων

 • Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ιστορία -Τοπική Ιστορία- λογοτεχνία,Φυσική,Γεωλογία ,Μουσική

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ

Σχεδιασμός δράσης Έρευνα(υποθέματα) ,γνωριμία, συζήτηση περί διαστάσεων του προγράμματος

Χωρισμός σε ομάδες,ανάληψη ρόλων

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Διερεύνηση προθέσεων άλλων φορέων, συναδέλφων, μαθητών και ομιλητών

Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών

Αξιοποίση του εργαστηρίου φυσικής

 

3ος ΜΗΝΑΣ

 

Επιμορφώσεις, ομιλίες

Αξιοποίηση των τεχνικών της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο υλοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων

 

4ος ΜΗΝΑΣ

 

Ομαδοσυνεργατική δημιουργία και διαμόρφωση ηλεκτρονικών αρχείων

5ος ΜΗΝΑΣ

Εμπέδωση- παραγωγή υλικού – Δημιουργική Γραφή-

Συλλογή – σύνθεση υλικού

Πραγματοποίηση παρουσίασης του παραγόμενου υλικού στον χώρο του Σχολείου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων : Δύο (2)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ευδοξία Μπεκούλη, ΠΕ02

Άννα Θεοτοκάτου, ΠΕ02

Ιωνάς Αντρέας, ΠΕ04.04