Open menu

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία 9-12-2021

Αριθ. Πρωτ. 1616

Σχ. Έτος: 2021-2022

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

« Το νερό πηγή ζωής, κινητικής δύναμης, έμπνευσης, δημιουργίας αλλά και καταστροφής»

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ : Νερό : Πηγή μουσικής έμπνευσης και δημιουργίας

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

43η

10-12-2021

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 

ΝΑΙ

 

 

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΠΕ79.01

 

---

 

ΝΑΙ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 

 

 

 

ΕΥΤΑΞΙΑ ΠΥΡΠΥΛΗ

 

ΠΕ79.01

 

---

ΝΑΙ

 

 

  

 

---

 

NAI

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 25 ΑΓΟΡΙΑ: 7 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 18

Συνάντηση ομάδας:

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ:

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

14:20 -15:00

14:20 -15:00

Βιβλιοθήκη του Σχολείου «Κωσταντίνος Χατζόπουλος»

Αίθουσα τμήματος Β Λυκείου

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος): ΥΠΑΡΧΕΙ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

 • Χρήση νερού για κατασκευή και χρήση μουσικών οργάνων θεωρητικό πλαίσιο, ιστορική αναδρομή

 • Θρύλοι –Μύθοι γύρω από το νερό- πηγή έμπνευσης για συγγραφή τραγουδιών

 • Νερό και μουσική (δημοτική μουσική, λαϊκή, έντεχνη)

 • Ακρόαση και εκτέλεση τραγουδιών

 • Δημιουργία powerpoint- σύνδεση με τεχνολογία 

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος είναι οι  μαθητές:

 1. να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αειφορικής διαχείρισης της φυσικής κληρονομιάς (Επαφή με μια έκφανση της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς

 2. να προτείνουν τρόπους για την καλύτερη αξιοποίησή τους από τον άνθρωπο με την ένταξή τους στην καθημερινότητα, στη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τους αλλά και τις αλληλοεπιδράσεις με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του από το παρελθόν έως και σήμερα

 3. να ασκηθούν στην ερευνητική εργασία και στην συνεργασία.

 4. να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και την κριτική τους ικανότητα.

 5. να αντιληφθούν και να εξασκηθούν στη διεργασία συγγραφής και εκτέλεσης τραγουδιών

 6. να γνωρίσουν το μουσικό πλούτο του τόπου μας

 7. να γνωρίσουν μουσικά όργανα που βασίζουν τη χρήση τους πάνω στο νερό

 8. να έρθουν σε επαφή με το μουσικό πλούτο της χώρας μας

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 

Ερευνητική εργασία (project) – Ομαδοσυνεργατική και Ατομική επεξεργασία -Επισκέψεις

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ιστορία -Τοπική Ιστορία- λογοτεχνία, Μουσική

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ

Σχεδιασμός δράσης- Έρευνα ,γνωριμία, συζήτηση περί διαστάσεων του προγράμματος

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Χωρισμός σε ομάδες και μελέτη της ιστορίας τραγουδιών-μύθων και μουσικών οργάνων.

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Ακρόαση- συζήτηση- ανάλυση τραγουδιών με θέμα το νερό- τοπικοί μύθοι που ενέπνευσαν

Γνωριμία με μουσικά όργανα όπως ύδραυλις, μουσικά ποτήρια κ.α που χρησιμοποιούν το νερό ως μέρος της λειτουργίας τους

4ος ΜΗΝΑΣ

Ορισμός συναντήσεων ακρόαση- εκτέλεση γνωστών τραγουδιών

Επίσκεψη λίμνη Τριχωνίδας στα πλαίσια περιβαλλοντικών δράσεων Θέρμου

Επίσκεψη στον Εύηνο ποταμό στα πλαίσια περιβαλλοντικών δράσεων Θέρμου

 

Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

2. «Εύηνος Ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου» για μαθητές Δημοτικού,

Γυμνασίου, Λυκείου

5ος ΜΗΝΑΣ

 

Συλλογή – σύνθεση υλικού- δημιουργία powerpoint

Πραγματοποίηση παρουσίασης του παραγόμενου υλικού στον χώρο του Σχολείου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων : Μία(1)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Τ.Σ.Υ

Ευδοξία Μπεκούλη, ΠΕ02

Αθανασοπούλου Αικατερίνη-Γιώτα, ΠΕ79.01

Ευταξία Πυρπύλη, ΠΕ79.01