Open menu

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία10-12-2021

Αριθ. Πρωτ. 1616

Σχ. Έτος: 2021-2022

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

« Το νερό πηγή ζωής, κινητικής δύναμης, έμπνευσης, δημιουργίας αλλά και καταστροφής»

Υποενότητα: Μορφές δημιουργίας πόσιμου νερού – Νερό και αφαλάτωση

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

43η

10-12-2021

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 

ΝΑΙ

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΠΕ02

 

---

 

ΝΑΙ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΠΕ11

---

ΝΑΙ

 

 

 

 

---

 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 18 ΑΓΟΡΙΑ: 8 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 10

Συνάντηση ομάδας:

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ:

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

14:20 -15:00

14:20 -15:00

Βιβλιοθήκη του Σχολείου «Κωσταντίνος Χατζόπουλος»

Αίθουσα τμήματος Α Λυκείου

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος): ΥΠΑΡΧΕΙ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

 • Το νερό ως πηγή ενέργειας

 • θέματα του φυσικού περιβάλλοντος

 • το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής και της ενεργειακής εξοικονόμησης

 • αφαλάτωση του θαλασσινού νερού

 • αειφορική χρήση του νερού στη καθημερινή μας ζωή

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

 

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος :

 1. Προβολή, μέσω οπτικοακουστικού υλικού, της άρρηκτης και διαχρονικής σχέσης ζωής του ανθρώπου με το νερό.

 2. Γνώση του φυσικού κύκλου του νερού με στόχο την προβολή της ανάγκης διαφύλαξης της αδιατάρακτης συνέχειας του στον πλανήτη για την επιβίωση και εξέλιξη του ανθρώπου.

 3. Ιστορική αναδρομή στην ύδρευση της πόλης του Αγρινίου από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα,  παρουσίαση  της  διαδρομής του νερού από τις πηγές υδροληψίας  μέχρι και τις  Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, καθώς και του  καθαρισμού του ανεπεξέργαστου νερού,  προκειμένου να καταστεί πόσιμο και να διατεθεί στους καταναλωτές.
  Στόχος είναι να αντιληφθεί η νέα γενιά την αξία του νερού μέσα από την καταγραφή της διαχρονικής και επίπονης προσπάθειας του ανθρώπου να βρει, να συλλέξει και να εξασφαλίσει επαρκές και καθαρό νερό για την ικανοποίηση των ζωτικών του αναγκών. Επίσης,  να αντιλαμβάνονται  ότι το νερό δεν έχει αξία μόνο ως φυσικός πόρος, αλλά αποτελεί επίσης ένα  προϊόν που απαιτεί ένα υψηλό κόστος,  προκειμένου να φτάσει από τις  πηγές  υδροληψίας στη βρύση μας καθαρό, πόσιμο και υγιεινό. 

 4. Παραγωγή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .

 5. Να προβληθεί η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

 6. Παρουσίαση και ανάλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας των υδατικών πόρων στον πλανήτη με την ταυτόχρονη παρουσίαση των αρχών ορθολογικής χρήσης του νερού στην καθημερινή μας ζωή για τη διαφύλαξη του πολύτιμου φυσικού πόρου.

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 

 • Ερευνητική εργασία (project) – Ομαδοσυνεργατική και Ατομική επεξεργασία -συγγραφή

 • Διερεύνηση προθέσεων άλλων φορέων ( περιβαλλοντικών οργανώσεων, ειδικών-φυσικών-μετεωρολόγων)

 • Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών

 • Αξιοποίηση του εργαστηρίου φυσικής

 • Επιμορφώσεις, ομιλίες

 • Αξιοποίηση των τεχνικών της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο υλοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων

 • Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ιστορία -Τοπική Ιστορία- Λογοτεχνία- Μουσική-Φυσική – Γεωλογία

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ

Σχεδιασμός δράσης, έρευνα ,γνωριμία, συζήτηση περί διαστάσεων του προγράμματος.

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Χωρισμός σε ομάδες, ανάληψη ρόλων.

3ος ΜΗΝΑΣ

Αναζήτηση υλικού - Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών.

Εμπέδωση- Συλλογή υλικού.

4ος ΜΗΝΑΣ

Σύνθεση υλικού, παραγωγή υλικού.

Αξιοποίηση των τεχνικών της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο υλοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων.

Ομαδοσυνεργατική συγγραφή.

5ος ΜΗΝΑΣ

Πραγματοποίηση παρουσίασης του παραγόμενου υλικού στον χώρο του Σχολείου. Βασικός κορμός του προγράμματος είναι η παρουσίαση σε μορφή power  point  μιας σειράς εικόνων που καλύπτουν θεματικά όλη την προαναφερθείσα δομή του περιβαλλοντικού προγράμματος με την ταυτόχρονη αφηγηματική και επεξηγηματική ανάπτυξη που γίνεται από τον παρουσιαστή του προγράμματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων : Δύο (2)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Τ.Σ.Υ

Ευδοξία Μπεκούλη, ΠΕ02

Γιαννάκου Σπυριδούλα ΠΕ11

Παπαδημητρίου Χριστίνα, ΠΕΟ2