Open menu

 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΗΣΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΓΩΓΗΣΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Χ

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕυαισθητοποιούμαστε στα υπό εξαφάνιση είδη- SAVEARKTUROS

(Κατάτονσχεδιασμόλαμβάνονταιυπόψηοιβασικέςαρχέςπουδιέπουντηνυλοποίησήτου.)

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙΣΤΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (κάθε σχολική μονάδα καταθέτει ένα φωτοαντίγραφο της πράξηςγια όλα τα Προγράμματα)

Αρ.Πράξης: 43η

Ημερομηνία: 25-10-2022

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝΤΗΣΟΜΑΔΑΣ: 20 ΑΓΟΡΙΑ: 12, ΚΟΡΙΤΣΙΑ : 08

ΑΜΙΓΕΣΤΜΗΜΑ:

 

ΜΙΚΤΗΟΜΑΔΑ:

Α1 ΛΥΚ

Α3 ΛΥΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΠΑΛ/ΕΚ:

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

(Γιαταπρογράμματαπουυλοποιούνταιεκτόςωρολογίουπρογράμματος) 

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

14.20-15.00

ΜΟΥΣΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

14.20-15.00

ΜΟΥΣΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟΑΓΡΙΝΙΟΥ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ/ΟΧΙ(Αν όχι, δημιουργήστε ένα φέτος)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επιδιωκόμενος στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση.

 Οι μαθητές:

 • Να αναγνωρίσουν τη σημασία του περιβάλλοντος για την ανθρώπινη ζωή

 • Να προβληματιστούν για τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε αυτό

 • Να αναφερθούν σε περιπτώσεις ειδών της πανίδας που απειλούνται (φώκια μονάχους –μονάχους, λύκος, καφέ αρκούδα….)

 • Να ευαισθητοποιηθούν ειδικότερα για τους κινδύνους που απειλούν το είδος της καφέ αρκούδας.

 • Να αποκτήσουν περιβαλλοντική στάση υιοθετώντας συγκεκριμένες πρακτικές

 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση ανθρώπου –περιβάλλοντος είναι αμφίδρομη

 • Να εμπνευστούν μια ιστορία, ένα παραμύθι με θέμα την καφέ αρκούδα

 • Να ανακαλύψουν οι μαθητές τη γνώση και την καλλιέργεια της πολλαπλής νοημοσύνης τους μέσα από βιωματικές και ομαδοσυγκεντρωτικές δραστηριότητες και να εδραιωθούν στενές διαμαθητικές σχέσεις

 • Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, ανάλυσης, οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων και να εξασκηθούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

 • Να αποκτήσουν θετική στάση στη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

 • Να ενισχυθεί η επικοινωνία του δασκάλου-μαθητή

 • Να επισκεφθούν βιωματικά το περιβαλλοντικό κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

 • Να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα

(ποιεςδιαστάσειςτουθέματοςθαπροσεγγίσετε,έως100λέξεις)

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ(έως100λέξεις)

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (έως 100 λέξεις)

Βιωματική – ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση

Χωρισμός των συμμετεχόντων μαθητών σε ομάδες εργασίας, καθεμιά από τις οποίες θα αναλάβει να ερευνήσει και να αναζητήσει υλικό για το υπό διερεύνηση θέμα (μέθοδος project)

  Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

 Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-–ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων και συνεργασιών με φορείς

 1) Τριήμερη εκδρομή στην Καστοριά : Επισκέψεις στα σωζόμενα και επισκέψιμα κτίσματα της περιοχής.

 2) Συνεργασία με Κ.Π.Ε. Καστοριάς /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

 ΣΤ.ΠΕΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣΜΕΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣΠΟΥΔΩΝ(ΓΝΩΣΤΙΚΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)

Σύνδεση με: την Πληροφορική, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τη Νεοελληνική γλώσσα

 Προβολή και παρουσίαση των εργασιών και των εμπειριών των μαθητών στη μαθητική κοινότητα

 Ζ.ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Η.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(διερεύνησηθέματος,επεξεργασία,υλοποίησηδράσεων,επισκέψεων,παρουσίαση,αποτίμησηκ.ά.)

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του Προγράμματος, εκτός από το έντυπο του σχεδίου, υποβάλλονταιεπιπλέον(α)ονομαστικήκατάστασητωνμαθητών/τριώντηςομάδας(τάξη,τμήμα,τμήμαειδικότητας)και(β)αντίγραφοτηςΠράξηςτουΣυλλόγουΔιδασκόντων.

 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕ02

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕ07 Μπεκούλη Ευδοξία