Open menu

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΝΑΙ

 

 

 

Σχ.Έτος2022-2023

Ημερομηνία: 25-10-2022

Τίτλος Προγράμματος

« Ενεργειακή Κρίση. Αναζήτηση των αιτιών. Θετικός και αρνητικός αντίκτυποςσε ατομικό-κοινωνικό επίπεδο και στο Περιβάλλον»

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

Ενεργειακό ζήτημα, οικολογικό και ενεργειακό αποτύπωμα των καθημερινών αναγκών και συνηθειών/συσχέτιση με την Κλιματική Αλλαγή και την Υπερθέρμανση του πλανήτη

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Αρ.Πράξης: Πράξη 43η

Ημερομηνία: 25-10-2022

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟΜΑΘΗΤΩΝΟΜΑΔΑΣ: 15 (6 ΑΓΟΡΙΑ - 9 ΚΟΡΙΤΣΙΑ από γ2 Γυμνασίου)

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣΟΜΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

14:20 - 15:00

Αίθουσα γ2

ΤΕΤΑΡΤΗ

14:20 – 15:00

Αίθουσα γ2

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.ΚΥΡΙΟΘΕΜΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αναφορές στην σοβούσα ενεργειακή κρίση. Προσπάθεια κατανόησης των αιτίων αυτής. Συσχέτισή της με τον σύγχρονο τρόπο ζωής (π.χ πολύ μεγάλη κατά κεφαλή κατανάλωση κρέατος στις ανεπτυγμένες χώρες, πρόσβαση σε σχετικά προσιτές τιμές μέχρι πρότινος, σε πολλά προϊόντα και σε μεγάλες ποσότητες, παραγωγή πολύ μεγάλου όγκου απορριμμάτων, εύκολη και συχνή χρήση αυτοκινήτου ακόμα και για μικρές αποστάσεις, κατασπατάληση ενεργειακών πόρων για θέρμανση και ψύξη κ.ά). Ενσωμάτωση της τρέχουσας συγκυρίας του πολέμου στην Ουκρανία, ακριβώς μετά την ιδιαίτερα δύσκολη διετία της πανδημίας. Εμβάθυνση στις προσπάθειες που ήδη υπάρχουν για την μετάβαση σε «πράσινες» μορφές ενέργειας και σε νέα πρότυπα μετακινήσεων (π.χ Σ.Β.Α.Κ).

 Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την Ενεργειακή Κρίση

  • Έρευνα για το ενεργειακό αποτύπωμα του σύγχρονου τρόπου ζωής

  • Συνεξέταση της ιστορικής συγκυρίας με τον πόλεμο αμέσως μετά την πανδημία

  • Συσχέτιση των παραπάνω με την Κλιματική Αλλαγή και την Παγκόσμια Υπερθέρμανση

  • Κατανόηση για την ανάγκη υιοθέτησης νέου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης

  • Εξοικείωση των μαθητών με την διαδικασία παρουσίασης των ευρημάτων και με το λογισμικό PowerPoint

 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ερευνητική εργασία(μέθοδος project- ομαδοσυνεργατική μέθοδος)

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

35 έως 45 ώρες (5 μήνες): Νοέμβριος-Μάρτιος

 Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ—ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Πιθανόν να υπάρξει επίσκεψη στο Κ.Π.Ε Θέρμου (01)

 ΣΤ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)

Φυσική-Χημεία–Βιολογία-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση–Πληροφορική

 Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων από τους συμμετέχοντες μαθητές

Παρουσίαση στην σχολική κοινότητα των ευρημάτων της έρευνας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων, αν κριθεί σκόπιμο, στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο.

 Η. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1ος ΜΗΝΑΣ

Σχεδιασμός δράσης – Έρευνα, γνωριμία και συζήτηση για το πρόγραμμα

2ος ΜΗΝΑΣ

 Χωρισμός σε ομάδες και ανάθεση ρόλων σε υποθέματατου κεντρικού θέματος 

3ος ΜΗΝΑΣ

Εύρεση πληροφοριών και επεξεργασία υλικού ανά ομάδες

4ος ΜΗΝΑΣ

 Συνέχιση της επεξεργασίας. Ανατροφοδότηση και επιλογή υλικού.

5ος ΜΗΝΑΣ

 Σύνθεση του υλικού για την δημιουργία μιας κοινής εργασίας και μιας παρουσίασης σε powerpoint. Πραγματοποίηση παρουσίασης του παραγόμενου υλικού στο σχολείο.

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 04.01 Μπεκούλη Ευδοξία, ΠΕ02

ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 04.01

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.