Open menu

 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Χ

 

 

 

Σχ. Έτος ……2022-2023

Ημερομηνία 25-10-2022 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η προσαρμογή των Ζώων στην κλιματική αλλαγήατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίησή του.)ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (κάθε σχολική μονάδα καταθέτει ένα φωτοαντίγραφο της πράξης για όλα τα Προγράμματα)

Αρ. Πράξης: 43Η

Ημερομηνία: 25-10-2022

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 17 αγορια: 09 κοριτσια: 08

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

Α2 ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ/ΕΚ:

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

(Για τα προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος) 

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

14.20-15.00

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

14.20-15.00

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι, δημιουργήστε ένα φέτος)

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επιδιωκόμενος στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση.

 Οι μαθητές:

 • Να αναγνωρίσουν τη σημασία του περιβάλλοντος για την ανθρώπινη ζωή

 • Να προβληματιστούν για τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε αυτό

 • Να αναφερθούν σε περιπτώσεις ειδών της πανίδας που απειλούνται (φώκια μονάχους –μονάχους, λύκος, καφέ αρκούδα….)

 • Να ευαισθητοποιηθούν ειδικότερα για τους κινδύνους που απειλούν το είδος της καφέ αρκούδας.

 • Να αποκτήσουν περιβαλλοντική στάση υιοθετώντας συγκεκριμένες πρακτικές

 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση ανθρώπου –περιβάλλοντος είναι αμφίδρομη

 • Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα ζώα και στο φυσικό περιβάλλον

 • Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, ανάλυσης, οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων και να εξασκηθούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

 • Να αποκτήσουν θετική στάση στη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

 • Να ενισχυθεί η επικοινωνία του δασκάλου-μαθητή

 • Να επισκεφθούν βιωματικά το περιβαλλοντικό κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

 • Να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα

(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις)

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (έως 100 λέξεις)

 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (έως 100 λέξεις)

Βιωματική – ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση

Χωρισμός των συμμετεχόντων μαθητών σε ομάδες εργασίας, καθεμιά από τις οποίες θα αναλάβει να ερευνήσει και να αναζητήσει υλικό για το υπό διερεύνηση θέμα (μέθοδος project)

 

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων και συνεργασιών με φορείς

1) Τριήμερη εκδρομή στην Καστοριά : Επισκέψεις στα σωζόμενα και επισκέψιμα κτίσματα της περιοχής.

 2) Συνεργασία με Κ.Π.Ε. Καστοριάς /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

 

ΣΤ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)

Σύνδεση με: την Πληροφορική, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τη Νεοελληνική γλώσσα

  

Προβολή και παρουσίαση των εργασιών και των εμπειριών των μαθητών στη μαθητική κοινότητα

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Η. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση, αποτίμηση κ.ά.)

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του Προγράμματος, εκτός από το έντυπο του σχεδίου, υποβάλλονται επιπλέον (α) ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας) και (β) αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.

 Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ

ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ0402 ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕ07