Open menu

Σχ. Έτος: 2019-2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΗΛ. 26410-53595 FAX 26410-53595 ΔΗΜΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ: 02

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

Τα πετρόκτιστα αρχοντικά της Καστοριάς (18ος-19ος αι.)

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

78η

16-12-2019

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

χ

   

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΕ 02

 

ΝΑΙ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

1) ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

ΠΕ02

 

 

 

ΝΑΙ

 

3) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΠΕ11

 

ΝΑΙ

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : …30…………. ΑΓΟΡΙΑ: 10 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 20

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

 

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:

Χ

Συνάντηση ομάδας:

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ:

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ

14.30-15.30

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

Επιδιωκόμενος στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή βιωματικά με αρχιτεκτονικές κατασκευές του πρόσφατου παρελθόντος (18 -19ος αι), να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές και γεωμορφολογικές συνθήκες δημιουργίας τους, την επίδρασή τους στη νεότερη αρχιτεκτονική αλλά και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά με τη διατήρησή τους ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

  • Να συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση ανθρώπινων δραστηριοτήτων –περιβάλλοντος- ιστορίας είναι αμφίδρομη

  • Να εμπνευστούν μια ιστορία, ένα παραμύθι με θέμα ένα πετρόκτιστο αρχοντικό

  • Να ανακαλύψουν οι μαθητές τη γνώση και την καλλιέργεια της πολλαπλής νοημοσύνης τους μέσα από βιωματικές και ομαδοσυγκεντρωτικές δραστηριότητες και να εδραιωθούν στενές διαμαθητικές σχέσεις

  • Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, ανάλυσης, οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων και να εξασκηθούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

  • Να αποκτήσουν θετική στάση στη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

  • Να ενισχυθεί η επικοινωνία του δασκάλου-μαθητή

  • Να επισκεφθούν βιωματικά

  • Να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Βιωματική – ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση

Χωρισμός των συμμετεχόντων μαθητών σε ομάδες εργασίας, καθεμιά από τις οποίες θα αναλάβει να ερευνήσει και να αναζητήσει υλικό για το υπό διερεύνηση θέμα (μέθοδος project)

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σύνδεση με: την Πληροφορική, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τη Νεοελληνική γλώσσα

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ

Χωρισμός των συμμετεχόντων μαθητών σε ομάδες εργασίας.

Καθορισμός και ανάληψη ρόλων σε κάθε ομάδα.

Διερεύνηση του θέματος

 

2ος ΜΗΝΑΣ

Συγκέντρωση του υλικού. Μελέτη και επεξεργασία του υλικού κάθε ομάδας εργασίας. Αξιολόγηση του υλικού.

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Υλοποίηση δράσεων:

 

4ος ΜΗΝΑΣ

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το

Τριήμερη εκδρομή στην Καστοριά : Επισκέψεις στα σωζόμενα και επισκέψιμα αρχοντικά της περιοχής.

 

5ος ΜΗΝΑΣ

Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στη μαθητική κοινότητα.

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων ....1............

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02

ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ02

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΠΕ11