Open menu

 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

 

Χ

 

 

Σχ. Έτος ……2022-2023

Ημερομηνία 25-10-2022

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ο ρόλος και η λειτουργία του τόπου στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού (Καστοριά: από τις λιμναίες κατοικίες στα πετρόχτιστα σπίτια).

(Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίησή του.)

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (κάθε σχολική μονάδα καταθέτει ένα φωτοαντίγραφο της πράξης για όλα τα Προγράμματα)

Αρ. Πράξης: 43η

Ημερομηνία: 25-10-2022

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 19 αγορια : 05 κοριτσια: 14

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

 

ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:

Β1 ΛΥΚ

Β2 ΛΥΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ/ΕΚ:

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

(Για τα προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος) 

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

14.20-15.00

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

14.20-15.00

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν

όχι, δημιουργήστε ένα φέτος) 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επιδιωκόμενος στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή βιωματικά με τις ανθρώπινες κατασκευές του παρελθόντος , να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές και γεωμορφολογικές συνθήκες δημιουργίας τους, την επίδρασή τους στη νεότερη αρχιτεκτονική αλλά και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά με τη διατήρησή τους ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις)

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (έως 100 λέξεις)

  • Να συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση ανθρώπινων δραστηριοτήτων –περιβάλλοντος- ιστορίας είναι αμφίδρομη

  • Να εμπνευστούν μια ιστορία, ένα παραμύθι με θέμα ένα πετρόκτιστο αρχοντικό

  • Να ανακαλύψουν οι μαθητές τη γνώση και την καλλιέργεια της πολλαπλής νοημοσύνης τους μέσα από βιωματικές και ομαδοσυγκεντρωτικές δραστηριότητες και να εδραιωθούν στενές διαμαθητικές σχέσεις

  • Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, ανάλυσης, οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων και να εξασκηθούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

  • Να αποκτήσουν θετική στάση στη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

  • Να ενισχυθεί η επικοινωνία του δασκάλου-μαθητή

  • Να επισκεφθούν βιωματικά

  • Να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (έως 100 λέξεις)

Βιωματική – ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση

Χωρισμός των συμμετεχόντων μαθητών σε ομάδες εργασίας, καθεμιά από τις οποίες θα αναλάβει να ερευνήσει και να αναζητήσει υλικό για το υπό διερεύνηση θέμα (μέθοδος project)

 

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων και συνεργασιών με φορείς 

1) Τριήμερη εκδρομή στην Καστοριά : Επισκέψεις στα σωζόμενα και επισκέψιμα κτίσματα της περιοχής.

2) Συνεργασία με Κ.Π.Ε. Καστοριάς 

ΣΤ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)

Σύνδεση με: την Πληροφορική, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τη Νεοελληνική γλώσσα 

Προβολή και παρουσίαση των εργασιών και των εμπειριών των μαθητών στη μαθητική κοινότητα

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση, αποτίμηση κ.ά.) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του Προγράμματος, εκτός από το έντυπο του σχεδίου, υποβάλλονται επιπλέον (α) ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας) και (β) αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Θεοτοκάτου Άννα, ΠΕ02

Γιαννάκου Σπυριδούλα, ΠΕ11 Μπεκούλη Ευδοξία, ΠΕ02