Open menu

Αγρίνιο 26-4-2024

attach icon 2 Συμπληρωματική στην με αρ. πρωτ. 44215/Δ2/25-04-2024 (ΑΔΑ: 62Α946ΝΚΠΔ-Μ6Μ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025»

attach icon 2 Εγκύκλιος 45239/Δ2/20/04/2023 Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

attach icon 2 Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

διαδικασία εισαγωγής – εγγραφής των μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2024-2025 έχει ως εξής:

1. Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από επιλογή (εισαγωγικές εξετάσεις).
Στον σύνδεσμο https://youtu.be/ATMmSk_xr8E  είναι αναρτημένο σχετικό βίντεο που παρέχει πληροφορίες για το τι είναι το Μουσικό Γυμνάσιο και ένα ενημερωτικό σημείωμα που περιέχει περίληψη των πεπραγμένων της 27χρονης πορείας του σχολείου μας.

2. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών των Δημοτικών σχολείων του Νομού Αιτ/νίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλουν από κοινού αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στέλνοντας είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email ) του σχολείου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε προσκομίζοντας την αίτηση αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Σχολείου (2ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου). Μετά το πέρας της 31 Μαΐου και ώρα 14:00 ουδεμία αίτηση θα γίνει δεκτή.

Attach Document

Αίτηση και δήλωση μαθημάτων

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την σχετική αίτηση. Προσοχή: Υπογράφουν και οι δύο γονείς -κηδεμόνες, εκτός περιπτώσεων που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο 43820/Δ2/14-4-2022 προσκομίζοντας και φωτοτυπία των ταυτοτήτων τους.
(Η διαδικασία επιλογής για  το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου θα αρχίσει στις 19 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00. (Η γραπτή  εξέταση - ακρόαση ηχητικού υλικού θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία).

3. Ο αριθμός των τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 24. Επιλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία με άριστα το 100, ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. Δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο υποψήφιοι μαθητές που δε συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

4. Για την επιλογή των μαθητών συγκροτείται μία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για κάθε Μουσικό Σχολείο, και δύο Επιτροπές Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

5. Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εισαγωγή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Οι υποψήφιοι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να έχουν μουσικές γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα μουσικής αντίληψης των μαθητών, οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες από την Επιτροπή Επιλογής για το κάθε μέρος της εξέτασης και για τη διαδικασία της.

Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται να δείξουν ικανότητες μουσικής αντίληψης στα παρακάτω:

Α. Αντίληψη του ρυθμού
1. Ο εξεταστής θα δώσει με παλαμάκια στον υποψήφιο μαθητή ένα απλό, σύντομο και απολύτως συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα, το οποίο καλείται ο μαθητής να επαναλάβει. Το ρυθμικό αυτό σχήμα θα παιχτεί από τον εξεταστή δύο φορές διαδοχικά. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας του υποψήφιου μαθητή να αντιλαμβάνεται και να αναπαράγει απλές ρυθμικές δομές (δηλ. ρυθμικές μονάδες δύο και τριών χρόνων και, ενδεχομένως, απλούς συνδυασμούς τους).
2. Στην επόμενη φάση ζητείται από τον εξεταζόμενο να συνοδεύσει με παλαμάκια, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ρυθμικό σχήμα, το τραγούδι που επέλεξε να εκτελέσει ο ίδιος (βλ. και Γ. Φωνητική ικανότητα).

Β. Ακουστική ικανότητα
1. Ο υποψήφιος, ακούγοντας από τον εξεταστή τυχαία επιλεγμένες νότες στο πιάνο (με το οποίο δεν έχει οπτική επαφή), καλείται να αναγνωρίσει τη μεταβολή του τονικού ύψους και να την καταδείξει κινώντας το χέρι του αναλόγως προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
2. Στη συνέχεια, αναπαράγει με τη φωνή του ανιόντα (ανεβαστά) και κατιόντα (κατεβαστά) διαστήματα με κοινή ή διαφορετική βάση, μικρές μουσικές φράσεις ή και ολόκληρη κλίμακα, που εκτελούνται στο πιάνο από τον εξεταστή.
3. Τέλος, στο τρίτο μέρος αυτής της εξέτασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να απομνημονεύσει και να επαναλάβει σε μη οικείο του απλό όργανο (ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο) μικρές μελωδικές φράσεις μέχρι 5 φθόγγων και σε έκταση μιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο ο εξεταστής. Ο υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει την επανάληψη του θέματος, το οποίο θα εκτελείται χωρίς να έχει ο εξεταζόμενος οπτική επαφή με τα πλήκτρα.

Γ. Φωνητική ικανότητα1. Ο υποψήφιος καλείται να τραγουδήσει ενώπιον της Επιτροπής ένα τραγούδι της επιλογής του από την τονική βάση που αυτός επιθυμεί. 
2. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο εξεταστής, ελέγχεται η δυνατότητα του μαθητή να μεταφέρει το τραγούδι σε άλλες κοντινές τονικές βάσεις, η τονική του ακρίβεια καθώς και η ποιότητα της φωνής του.

Δ. Διάκριση μουσικών φράσεων, ηχοχρωμάτων και μουσικού χαρακτήρα (ακρόαση CD)
Οι υποψήφιοι μαθητές, ακούγοντας ηχογραφημένα μουσικά παραδείγματα από ένα CD, καλούνται να ανταποκριθούν σε 4 μουσικά παιχνίδια:
Στο 1o παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη μελωδική φράση (μουσικό θέμα ή μοτίβο) σε ένα έργο και να σημειώσουν τον αριθμό στο αντίστοιχο κουτάκι του πρώτου παιχνιδιού. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά μεμονωμένη, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή της από τους υποψήφιους. Στο 2o παιχνίδι πρέπει να σημειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθμό των μουσικών οργάνων, τα οποία ακούγονται στο συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα. Στο 3ο παιχνίδι καλούνται να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν την κατηγορία (Έγχορδα, Πνευστά ή Κρουστά) στην οποία ανήκουν τα μουσικά όργανα που ακούγονται από το CD. Στο 4ο παιχνίδι το ζητούμενο είναι η σωστή αντιστοίχιση μουσικών κομματιών με δεδομένους τίτλους. Οι υποψήφιοι παρατηρούν στο ειδικό έντυπο χαρακτηριστικούς τίτλους κομματιών δίπλα σε κουτάκια. Οι τίτλοι αυτοί δίνονται σε τυχαία σειρά και αντιστοιχούν σε σύντομα μουσικά κομμάτια που θα ακουστούν από το CD. Οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώσουν σε κάθε κουτάκι τον αριθμό του κομματιού στο οποίο, κατά την κρίση τους, θα ταίριαζε ο δεδομένος δίπλα στο κουτάκι τίτλος.

Ε. Εκτέλεση σε μουσικό όργανο (προαιρετικά)
Αν ο υποψήφιος διαθέτει γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει ένα μουσικό έργο της επιλογής του, επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

6. Οι γονείς των μαθητών που θα επιλέγουν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο προσκομίζουν στο γυμνάσιο όπου γράφτηκε το παιδί τους με το ισχύον σύστημα εγγραφής, μετά την αποφοίτηση του από το δημοτικό σχολείο. Κατά την οριστική εγγραφή προσκομίζεται Λογαριασμός της Δ.Ε.Η. ή άλλο αξιόπιστο στοιχείο (π.χ 1η Σελίδα του Ε1) που να προκύπτει η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.
Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων που συγκεντρώνει το υψηλότερο άθροισμα μονάδων. 
Η 31η Οκτωβρίου είναι η τελευταία ημέρα αναπλήρωσης κενής θέσης.

ΦΕΚ 878/5-3-21 (Λειτουργία Μουσικών Σχολείων)
ΦΕΚ 183523/20-8-20 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων)

Χρήσιμο υλικό - τρόπος εξετάσεων

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2641053595 (ΕΣΩΤ 1, 2 )