Open menu

Eπιμορφωτικό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1
«Στρατηγικές διδακτικής και δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή κοινότητα»
« Robotics and STEAM in Education»

Οι καθηγητές του Μουσικού σχολείου Αγρινίου, Αποστολάκης Νικόλαος ΠΕ80 και Σαλταούρας Δημήτριος ΠΕ86, συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε από 03/04/2023 έως 07/04/2023 (σύνολο ωρών 35) στην Λευκωσία από τον Οργανισμό SANDOutEdu.

Σχετικά με το αντικείμενο της επιμόρφωσης

Το STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει τις περιοχές της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών. Η ρομποτική είναι ένας σημαντικός τομέας του STEAM, καθώς συνδυάζει τις πτυχές της τεχνολογίας και της μηχανικής για να δημιουργήσει αυτόνομα συστήματα και μηχανές.

Η ρομποτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς, όπως η μηχανική, η πληροφορική, η βιολογία και η φυσική.

01

 Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην παραμονή και επιμόρφωση μας στη Λευκωσία στο πλαίσιο του προαναφερόμενου σεμιναρίου:

1η μέρα (Δευτέρα 03/04/2023)

Στην έναρξη του προγράμματος παρακολουθήσαμε το θεωρητικό μέρος της Ρομποτικής και του STEAM στην εκπαιδευτική διαδικασία.

02

Διερευνήσαμε διαφορετικές τεχνικές κατανόησης του STEM/STEAM/STREAMS. Εξετάσαμε μελέτες περίπτωσης και πρακτικές ασκήσεις σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της διδασκαλίας STEAM σε πρόγραμμα σπουδών και σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Συζητήσαμε τα εργαλεία διαχείρισης τάξης και διάφορες προσεγγίσεις στην τάξη του 21ου αιώνα με επίκεντρο τον μαθητή.

 03  04

 

2η μέρα (Τρίτη 04/04/2023)

Στη δεύτερη συνεδρία πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγή στη Ρομποτική και τον προγραμματισμό υπολογιστών για τα Δημοτικά Σχολεία. Διερευνήσαμε δραστηριότητες με προγραμματισμό ρομπότ και drones. Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιήσαμε είναι το Lego Wedo + Scratch 3.0, το Mindstorms + Scratch 3.0, το Scratch 3.0 και ο Προγραμματισμός μέσω παιχνιδιών, η εισαγωγή στο Gamification της τάξης μέσω των STEM ACTIVITIES και η Εισαγωγή στο Lego WeDo2.

 05  06

 Χρησιμοποιήσαμε ρομποτικό εξοπλισμό και υλοποιήθηκαν δραστηριότητες μέσω των παραπάνω συστημάτων.

 3η μέρα (Τετάρτη 05/04/2023)

Η τρίτη συνεδρία αφορούσε τη Ρομποτική και τον προγραμματισμό υπολογιστών για τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήσαμε το περιβάλλον Lego Mindstorms EV3 και αναπτύξαμε δραστηριότητες σχετικές με το αναλυτικό πρόγραμμα τάξεων Γυμνασίου.

Βασική δραστηριότητα της συνεδρίας ήταν η κατασκευή ρομποτικού βραχίονα και ο προγραμματισμός του για την αυτόματη μεταφορά αντικειμένων. 

07

4η μέρα (Πέμπτη 06/04/2023)

Η Ρομποτική και ο προγραμματισμός υπολογιστών για τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνεδρίας. Χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον Lego Mindstorms EV3 και αναπτύχθηκαν δραστηριότητες σχετικές με το αναλυτικό πρόγραμμα τάξεων Λυκείου. Βασική δραστηριότητα της συνεδρίας ήταν η κατασκευή ενός οχήματος και ο προγραμματισμός του για την αυτόματη κίνηση σε μονοπάτι και την αποφυγή εμποδίων. 

 08

  

 5η μέρα (Παρασκευή 07/04/2023)

Την τελευταία ημέρα συμμετείχαμε σε δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality) αποτελείται από τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους και μοντέλα γραφικών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζοντας πλεονεκτήματα που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο.

Επιπλέον εκπονήθηκαν οι τελικές δραστηριότητες των επιμορφούμενων και η τελική αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα έγινε συνεργασία και διάχυση αποτελεσμάτων από τους συνεπιμορφούμενους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ρομποτικής στα σχολεία των άλλων χωρών.

 Απολογισμός του προγράμματος

Η δημιουργία, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος ρομποτικών συστημάτων μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στη λογική σκέψη και στην ανάπτυξη αναλυτικής – συνθετικής ικανότητας κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Επίσης, μπορεί να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να δουν πώς οι έννοιες των μαθηματικών, των επιστημών και των τεχνών, εφαρμόζονται στην πράξη. Η εκπαίδευση αυτού του είδους έχει έντονο το στοιχείο της διεπιστημονικότητας.

Το Steam και η ρομποτική μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προετοιμασία των μαθητών για τις μελλοντικές τους επαγγελματικές επιλογές. Οι τεχνολογικές δεξιότητες είναι σημαντικές σε πολλούς τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας και όχι μόνο, και η ρομποτική μπορεί να δώσει στους μαθητές μια βαθύτερη κατανόηση των αρχών της τεχνολογίας και της μηχανικής που θα τους βοηθήσουν στις μελλοντικές τους καριέρες.

Η ρομποτική μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να είναι περισσότερο δημιουργικοί και καινοτόμοι στη σκέψη τους. Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν δικά τους ρομπότ και να ανακαλύψουν νέους τρόπους να τα ελέγχουν και να τα βελτιώσουν. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την επιμονή και την καινοτομία, που είναι χρήσιμες δεξιότητες για την επιτυχία σε οποιοδήποτε πεδίο.

Επιπλέον, το Steam μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ενθάρρυνση των μαθητών έτσι ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες σε άλλους τομείς, όπως η τέχνη και η μουσική. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν δικά τους μουσικά όργανα ή να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία δημιουργώντας εντυπωσιακά έργα τέχνης.

Τέλος, το Steam μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία των μαθητών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα, όπως η κλιματική και η τεχνολογική αλλαγή, να τους βοηθήσει να βρουν τις κατάλληλες λύσεις αντιμετώπισης των μελλοντικών αυτών προβλημάτων.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μας δόθηκε η ευκαιρία να εντρυφήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές τεχνικές. Είναι η φύση των δραστηριοτήτων της ρομποτικής τέτοια ώστε να εφαρμόζεται ο κονστρακτιβισμός κατά τη διάρκεια της μάθησης, η διερευνητική μάθηση και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. Η μάθηση σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα είναι μια ενεργός κατασκευαστική διαδικασία στην οποία οι μαθητές είναι ενεργοί συμμετέχοντες και συνδημιουργοί της γνώσης. Ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι απλά να διδάσκει γνώσεις, αλλά να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης των μαθητών, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Οι τελευταίοι, μέσα από την κατασκευή και τον προγραμματισμό των ρομποτικών συστημάτων, είναι ελεύθεροι να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν τη γνώση τους μέσα από συζητήσεις και συνεργατικές δραστηριότητες.


Τέλος, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του επιμορφωτικού σεμιναρίου, μας δόθηκε η δυνατότητα περιήγησης στα διάφορα αξιοθέατα της Λευκωσίας.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
Αποστολάκης Νικόλαος
Σαλταούρας Δημήτριος